Stockholmspolisens IF Simhopp
Hoppskolan
Välkommen till Hoppskolan
Foto: Elsa Gregersdotter
På den här sidan kan ni läsa om vår Hoppskola. Nedan hittar ni kursbeskrivningar över träningen i Hoppskolan och i menyn till vänster hittar ni övrig information. Här hittar ni också Terminsöversikt med info om inställda träningar m.m. 


Under fliken Hoppskolan högst upp på sidan hittar ni anmälan till våra olika kurser: Prova-på kurser, Mini-hopp och Lovläger! 

Frågor? Hoppskoleansvarig: hedvig.ekblom@polisensimhopp.se

Här kan du läsa om träningen i Hoppskolan. 
Kursbeskrivningar: 

Polisskolan NY+1 (Nivå: nybörjare, ungefär termin 1-2):

Polisens IF´s nybörjargrupper i simhopp tränar i en timme, en gång i veckan. Under den timmen tränar gruppen under ledning av en eller två tränare både på land och i vattnet. Det viktigaste och övergripande målet för vår nybörjarverksamhet är att de aktiva ska ha kul på träningen och vilja fortsätta träna simhopp i vår förening. I möjligaste mån åldersintegrerar vi våra nybörjargrupper, vi har barn i åldrarna 5- ca 13 år i de olika grupperna i vår nybörjarverksamhet.

 

I nybörjargrupperna lägger tränarna fokus på de olika grundövningarna i simhopp så som stilarterna rak, gruppering, pik samt enkla dykövningar. Under träningen hoppar man främst från bassängkanten och 1m svikten men för de som vill och vågar får man i slutet av träningen prova hoppa från de högre höjderna 3m, 5m, 7.5m och 10m!

 

Träningen på land i vår landträningslokal, innehåller främst simhoppsförberedande gymnastik, som t.ex. enkel akrobatik, hållnings- och stilartsträning. Landträningen håller på under de första 30 minuterna av träningspasset. 

 

Polisskolan 2-3 (Nivå: fortsättning, ungefär termin 2-5):

I fortsättningsgrupperna tränar de hoppare som varit medlemmar i föreningen under ett antal terminer och därmed lärt sig de flesta grundövningarna och även kanske några rotationer. I möjligaste mån åldersintregrerar vi våra fortsättningsgrupper, vi har barn och ungdomar i åldrarna 8- ca 17 år i de olika grupperna i vår fortsättningsverksamhet.

 

Mål, fokus och träningsupplägg under träningspasset för fortsättningsgrupperna är detsamma som för nybörjargrupperna men på en högre kunskapsnivå. 

2015-09-08 12:25
Foto: Elsa Gregersdotter
 
 
Följ oss på Instagram